Voorwaarden waaraan onze clubs moeten voldoen

  • Gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Een schriftelijke toetredingsaanvraag (aansluitingsformulier) richten aan de maatschappelijke zetel van Psylos vzw
  • Zich verbinden de statuten en het huishoudelijk reglement van Psylos vzw na te leven
  • Een clubkader aanstellen van minstens 3 personen: voorzitter, secretaris, sportpromotor
  • Zich in de eerste plaats richten naar sporters met een psychische beperking
  • Minstens 5 leden hebben
  • Een up-to-date ledenbestand bijhouden volgens de richtlijnen van Psylos vzw en deze ledengegevens doorsturen als Psylos vzw deze opvraagt
  • Streven naar een duurzaam en regelmatig sportaanbod voor de leden: minimaal tweewekelijks sportaanbod voorzien voor de aangesloten leden binnen de club, en dit gedurende ten minste 30 weken per jaar
  • Het betalen van de lidmaatschapsbijdrage zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering, en dit binnen de vooropgestelde termijn
  • Aanvaard worden door de Algemene Vergadering