Verzekering

Verzekeringsagentschap
Parantee-Psylos vzw verzekert haar leden via de verzekeringsmaatschappij NV Arena - Nerviërslaan 85 bus 2, 1040 Brussel - tel. 02 512 03 04 

Verzekeringspolis leden (polisnummer LO: 1.113.634; BA: 1.113.635)

Verzekeringspolis niet-leden (polisnummer LO: 1.113.634; BA: 1.113.635)

Wat te doen bij een ongeval?

Verzekeringsattest
Een attest waaruit blijkt dat jouw Parantee-Psylosclub onder deze verzekeringspolis valt, kan je steeds opvragen bij de clubondersteuner. Een dergelijk attest kan toegevoegd worden aan o.a. subsidiedossiers.

 

Meer info - Dieter Vandenbroucke 09 243 11 76 of via mail