Uitbreiding sportaanbod

Het sportaanbod van je club, dat is waar alles om draait. Daar staat de club in zijn kracht, daarin zijn we goed. Een kwalitatief aanbod op maat van onze leden, daar gaan we voor.

Wanneer de club het interne aanbod van de sportclub wilt uitbreiden of veranderen, zijn er verschillende mogelijkheden.

  • Psylos zoekt samen met de club naar een lesgever via diverse wegen:
    • VLABUS (Vlaams bureau voor Sportbegeleiding) is een uitzendbureau voor kwalitatieve lesgevers. Hier vind je meer info over hun diensten en het speciale G-sport-tarief.
    • In samenwerking met de gemeente kan je via BLOSO een 10 lessenreeks in een bepaalde sporttak terugbetaald krijgen. Meer info vind je hier.
    • Ook vrijwilligers uit de setting of uit een reguliere club kunnen voldoende sporttechnische kennis hebben om de leden met een bepaalde sporttak kennis te laten maken.
  • Psylos verzamelt en deelt goede voorbeelden van andere Psylosclubs en reguliere clubs. Op die manier vinden jullie misschien de nodige inspiratie om de zoektocht naar die ene lesgever of die nieuwe sporttak terug verder te zetten.
  • Tot slot bezit Psylos twee kant-en klare uitleenbare sportpakketten. Dit zijn pakketten waar geen sport-specifieke kennis voor nodig is maar waarmee je tot 15 mensen kwalitatief kan laten bewegen.