Tegemoetkoming mutualiteit

Het is bekend dat sport en beweging zowel gezond is voor het fysieke als het psychische welzijn. Verschillende actoren in Vlaanderen proberen in dat opzicht sport en beweging ook te promoten. Ziekenfondsen doen dit middels een tegemoetkoming in de lidgeldbijdrage die een sporter betaalt aan de sportclub.

Wanneer een sportclub lidgeld vraagt, kan de sporter een deel van deze lidgeldbijdrage aan de club terugvorderen via zijn ziekenfonds. De tegemoetkoming gaat van € 15 tot € 30.

Wat moeten de club en de sporter doen:

  • Parantee-Psylos voorziet een goedgekeurd formulier ter tegemoetkoming van de mutualiteit. Elke mutualiteit biedt zelf ook een formulier aan.
  • Op dit formulier moet de sporter een klever van de mutualiteit kleven. Daarnaast vult de sportclub zelf nog een aantal gegevens aan.
  • Bezorg dit formulier aan de mutualiteit. De tegemoetkoming met een maximum van €15 tot € 30, afhankelijk van de mutualiteit, wordt overgeschreven op de rekening van de sporter.

Downloads: