Steun Parantee-Psylos

Parantee-Psylos vzw wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door Sport Vlaanderen. Als sportfederatie willen wij blijven investeren en streven wij naar uitbreiding van onze kwalitatieve werking. Om de (financiële) deelnamedrempel voor onze leden zo laag mogelijk te houden, hebben wij dus ook andere financiële bronnen nodig. Ook u kan hier ons bij helpen.

Giften
Wil je een gift doen? Dat kan op ons algemeen bankrekeningnummer: BE85 7855 3766 1406 (BIC-code: GKCCBEBB). Vermeld in de omschrijving duidelijk 'gift + naam + adres'.
Filip Meirhaeghe, peter van Parantee-Psylos vzw, doet via deze brief een warme oproep om Parantee-Psylos te steunen.

Parantee-Psylos is als culturele instelling (art. 104 d.) erkend, en is bijgevolg gemachtigd om voor giften vanaf 40 euro een fiscaal attest uit te schrijven. Meer info over deze belastingsvermindering.
 

Sponsoring

Er zijn verschillende waardevolle redenen waarom u als bedrijf een gift - financieel of in natura - zou schenken aan Parantee-Psylos: een positieve publiciteit, een karaktervol imago of een geëngageerde maatschappelijke daad. Door onze sportfederatie te steunen draagt uw bedrijf haar steentje bij aan het verwezenlijken van de missie van Parantee-Psylos.

Voor meer info over bv. fiscale aftrekbaarheid van giften, de return die Parantee-Psylos kan bieden in ruil voor sponsoring, ... kan je steeds terecht bij ons terecht – 016 22 04 15 of via mail