Start to Move

Doel
De sporters laten kennismaken met een (nieuwe) sporttak, de eerste stappen hierin zetten en de zin naar meer aanwakkeren om een duurzame sportparticipatie te stimuleren.

Concept
Start to Move! is een kant-en-klaar pakket dat Psylos aanbiedt waarbij een club aan Psylos vraagt om een lessenreeks op te zetten in een bepaalde sporttak. Een lesgever komt dan wekelijks of 2-wekelijks naar de sportclub gedurende een bepaalde periode. De club kiest zelf hoelang de lessenreeks zal duren. Psylos neemt zowat de volledige organisatie hiervan in handen, probeert de club wegwijs te maken in het organiseren van zo een lessenreeks en staat de club financieel bij voor een lessenreeks van minimaal 8 en maximaal 10 lessen.

Interesse?

Downloads