Sport

Bloso een Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid (IVArp Bloso). Het is de sportadministratie van de Vlaamse Gemeenschap. Voluit heet Bloso: het agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie. 

 

De Vlaamse SportFederatie (VSF) is een koepelfederatie. Het verenigt de verschillende Vlaamse sportfederaties en verdedigt hun belangen. Het tracht een positieve bijdrage te leveren tot het uitbouwen van kwalitatief hoogstaande sportfederaties in Vlaanderen met het oog op een grotere actieve sportparticipatie en een betere uitstraling via topsportprestaties.

 

Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, kortweg ISB vzw, is een ledenvereniging en koepel van ambtenaren actief in de gemeentelijke en provinciale sportsector en sportdiensten, beleidsmandatarissen en verantwoordelijken van sportinfrastructuren, zwembaden en recreatiecentra.

 

Vlabus vzw, het Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding, is een antwoord op de steeds stijgende en versnipperde vraag naar meer en betere sportbegeleiding. Vlabus biedt professionele lesgevershulp aan elke organisator van sportactiviteiten, zowel in georganiseerd als niet-georganiseerd verband.

 

Recreas vzw, voluit Recreatief aangepast sporten vzw, is een erkende recreatieve sportfederatie voor personen met een verstandelijke, visuele, motorische of auditieve handicap.

 

 

Parantee vzw (nieuwe naam voor de vroegere Vlaamse Liga Gehandicaptensport) is een erkende unisporfederatie voor personen met een motorische, verstandelijke, visuele of auditieve handicap.

 

 

De Provinciale Sportdienst Antwerpen zorgt voor de subsidies van de provinciale sportfederaties, de organisatie van sportactiviteiten, vorming, ...

 

 

De Provinciale Sportdienst Limburg zorgt voor de subsidies van de provinciale sportfederaties, de organisatie van sportactiviteiten, vorming, ...

 

De Provinciale Sportdienst Oost-Vlaanderen zorgt voor de subsidies van de provinciale sportfederaties, de organisatie van sportactiviteiten, vorming, ...

 

De Provinciale Sportdienst Antwerpen zorgt voor de subsidies van de provinciale sportfederaties, de organisatie van sportactiviteiten, vorming, ...

 

 

De Provinciale Sportdienst West-Vlaanderen zorgt voor de subsidies van de provinciale sportfederaties, de organisatie van sportactiviteiten, vorming, ...

 

 

De Sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zorgt voor de subsidies van de provinciale sportfederaties, de organisatie van sportactiviteiten, vorming, ...