Schadeaangifte

Lid, d.w.z. aangesloten bij een Parantee-Psylosclub, heeft een lichamelijk ongeval tijdens een activiteit, of tijdens de verplaatsing van of naar deze activiteit, binnen de Parantee-Psylos sportclub of een activiteit ingericht door Parantee-Psylos vzw. Welke stappen moeten er gezet worden?

 • Er dient een schadeaangifteformulier (lid) ingevuld te worden. Geef een duidelijke omschrijving van het ongeval. 
 • Indien het lidnummer niet gekend is (verplicht in te vullen bij een aangifte m.b.t. ongeval op weg van of naar een activiteit), neem dan even contact op met Parantee-Psylos op 09 243 11 70.
 • Dit formulier dient samen met het door een dokter ingevuld en ondertekend geneeskundig getuigschrift per post verstuurd te worden naar het verzekeringskantoor vermeld op het formulier. Beide formulieren moeten binnen de 10 dagen opgestuurd worden.
 • Stuur ook een kopie van de volledige aangifte naar het Parantee-Psylossecretariaat (vermeld hierbij ook om welke club het gaat) t.a.v. Dieter Vandenbroucke; Parantee-Psylos vzw, Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent
 • Het is belangrijk dat je alle bewijsstukken van gemaakte kosten goed bijhoudt.
 • De gemaakte kosten dienen eerst ingediend te worden bij het ziekenfonds. De verzekeraar komt enkel tussen in de kosten die niet door het ziekenfonds betaald worden.
 • Van de verzekeraar krijg je een brief met een dossiernummer en de vraag om de bewijsstukken te bezorgen.
 • In principe wordt er uitbetaald na sluiting van het dossier, maar indien de kosten tussentijds te hoog zouden oplopen kan je de verzekeraar vragen om reeds een voorschot uit te betalen.

 

Niet-lid heeft een ongeval tijdens een sportpromotionele activiteit ingericht door Parantee-Psylos vzw (bv. Move It! XL). Welke stappen moeten er gezet worden?

 • Er dient een schadeaangifteformulier (niet-lid) ingevuld te worden. 
 • Dit formulier dient samen met het door een dokter ingevuld en ondertekend geneeskundig getuigschrift per post verstuurd te worden naar het verzekeringskantoor vermeld op het formulier. Beide formulieren moeten binnen de 10 dagen opgestuurd worden.
 • Stuur ook een kopie naar het Parantee-Psylossecretariaat (vermeld hierbij ook om welke setting het gaat) t.a.v. Dieter Vandenbroucke; Parantee-Psylos vzw, Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent
 • Het is belangrijk dat je alle bewijsstukken van gemaakte kosten goed bijhoudt.
 • De gemaakte kosten dienen eerst ingediend te worden bij het ziekenfonds. De verzekeraar komt enkel tussen in de kosten die niet door het ziekenfonds betaald worden.
 • Van de verzekeraar krijg je een brief met een dossiernummer en de vraag om de bewijsstukken te bezorgen.
 • In principe wordt er uitbetaald na sluiting van het dossier, maar indien de kosten tussentijds te hoog zouden oplopen kan je de verzekeraar vragen om reeds een voorschot uit te betalen.

Merk op: voor niet-leden is er geen verzekering die lichamelijke ongevallen dekt tijdens de weg van of naar een sportpromotionele activiteit van Parantee-Psylos.