Psylos SurPlus: uw club aansluiten bij Psylos

Het lidmaatschap bij Psylos vzw biedt heel wat voordelen voor de club, de clubmedewerkers en haar aangesloten leden. Bovendien werkte Psylos een uniek clubbegeleidingstraject uit waarmee we de clubs op maat willen begeleiden.

De 100% dienstverlening van Psylos of Psylos Surplus samengevat: 

 • Psylos als belangenbehartiger
 • Verzekering sporters en clubmedewerkers
 • Clubbegeleiding
 • Sportaanbod
 • Promotie en communicatie
 • Clubmedewerkers
 • Aansluitingsformulier

Psylos als belangenbehartiger

 • Streven naar een positieve beeldvorming rond sporters met een psychische aandoening, samen met onze peter Filip Meirhaeghe
 • Informeren, sensibiliseren en activeren van de Vlaamse, provinciale en lokale overheden en de sector van de sportieve vrijetijdsbesteding
 • Samenwerken met verschillende actoren en brugfunctie tussen GGZ en sportsector

Verzekering clubmedewerkers en sporters

 • Alle clubleden worden via Psylos verzekerd voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand bij de verzekeringsmaatschappij KBC (Polisnr. A8 31 551 092)
 • Verzekering van niet-leden voor deelname aan sportpromotionele activiteiten
 • Aangesloten clubs kunnen een attest aanvragen bij Psylos dat bewijst dat de leden (bestuurders en sporters) verzekerd zijn via Psylos (voor o.a. subsidiedossiers)

Clubbegeleiding
Clubs aangesloten bij Psylos kunnen uiteraard genieten van een maximale dienstverlening.  Omdat Psylos een erkende Vlaamse sportfederatie is, zijn aangesloten clubs dan ook erkende Vlaamse sportclubs en kunnen ze daarnaast ook genieten van een aantal extra voordelen die gelden voor sportclubs (bv. van de gemeente of provincie). Omdat Psylos erkend is als G-sportfederatie (G-sport is sport en beweging voor mensen met een beperking) kunnen onze clubs en leden ook ingaan op bepaalde voordeeltarieven en andere voordelen voor G-sport(ers). 

 • Clubondersteuner ten dienste van de club! Samen met de clubs tekent de clubondersteuner een traject op maat uit in functie van een sterkere clubwerking of een betere integratie in het lokale sportlandschap 
 • Een lidkaart voor de leden met mogelijkheid om zich op een sportieve manier kenbaar te maken, als lid van een club en als sporter met een beperking (bv. om te kunnen genieten van voordeeltarieven)
 • Elke club ontvangt de Psylosmap, promotiefolders en het brochure ‘Als sporter onder sporters: mensen met een psychische beperking in beweging.
 • Het op de hoogte stellen van de clubs over mogelijkheden tot fondsenwerving via sponsoring of subsidiëring en doorstroming van allerlei informatie met betrekking tot wetten en decreten
 • Het aankopen van sportkledij –en materiaal aan voordelige tarieven bij Primo
 • Voordeeltarieven bij deelname aan initiatieven van het Dynamo Project van de Vlaamse Sportfederatie
 • Mogelijkheid om leden te voorzien van een attest dat recht geeft op een tegemoetkoming van de mutualiteit voor lidgeld sportclub, deelname sportkamp, fitnessabonnement, … 

Sportaanbod

 • Kant-en-klare activiteitenkalender 2016
 • Kant-en-klare beweegpakketten ter beschikking van de clubs
  • Start-to-geocache: 3 kant-en-klare koffers met materiaal om op pad te gaan, gratis voor clubs
  • Stap je mee?: een kant-en-klaar wandelpakket dat moet activeren en motiveren
 • Deelname aan recreatieve activiteiten, recreatieve competities, sportevenementen en meerdaagse sportactiviteiten onder leiding van bekwame sportverantwoordelijken en scheidsrechters
 • Voordeeltarieven voor leden
 • Coördinatie provinciale zaal- en minivoetbalcompetities
 • Mogelijkheid om in te gaan op uitnodigingen van internationale sportevenementen ingericht door de Europese contacten van Psylos

Promotie en communicatie

 • Promotiefilmpje ‘Psylos zet iets in beweging’ ter beschikking van de clubs om zich goed te profileren en anderen te informeren
 • Opnemen van clubinformatie op de website van Psylos en verspreiding via mailingbestand en Psylosberichten
 • Psylosberichten, de elektronische nieuwsbrief met artikels uit het veld, wetenschappelijke bijdragen en actuele praktische info of weetjes
 • Website met webpagina voor elke club (op aanvraag)
 • Facebookpagina met info en forum voor clubmedewerkers en leden
 • Het ter beschikking stellen van digitale sjablonen voor de aanmaak van promotiefolders -en affiches voor eigen clubactiviteiten 

Clubmedewerkers

 • Voordeeltarief Praktijkdag en andere bijscholingen
 • Elektronische nieuwsflash ‘Psylos Kort’, exclusief voor clubbestuurders
 • Deelname aan werkgroepen (Sport en Activering) en provinciaal overleg
 • Informatie over VTS-opleidingen en andere cursussen