ProPsylos: maak kennis met het aanbod van Psylos

ProPsylos is een pakket van Psylos dat u in staat stelt om kennis te maken met de dienstverlening en werking van Psylos. ProPsylos is bestemd voor settings/verenigingen die de oprichting van een Psylosclub overwegen. Er zijn een aantal minimale voorwaarden om van deze formule te kunnen genieten.

Voorwaarden om in te tekenen

 • Minstens 5 jaar geen lid van Psylos
 • Aanstellen van een contactpersoon
 • Betalen van een administratiekost van €50
 • Naleven van de deelnemingsvoorwaarden van activiteiten en projecten
 • ProPsylos geldt maximum tot het einde van het lopende kalenderjaar waarin u intekent

Return ProPsylos

 • Opname in het mailingbestand waardoor u alle communicatie ontvangt m.b.t. activiteiten, acties en promoties, projecten, vorming enz. op Vlaams en provinciaal niveau
 • Deelname aan ledenvoorwaarden voor de dagactiviteiten vermeld op de activiteitenkalender (niet geldig voor meerdaagse activiteiten)
 • Voorrang op niet-leden in geval van een beperkt aantal inschrijvingen
 • Deelname aan de provinciale zaal- of minivoetbalcompetitie
 • Uitlenen van de start-to-geocache koffer aan ledenvoorwaarden (max 1 uitleenperiode)
 • Gebruik van de uitleendienst aan ledenvoorwaarden
 • Verzekering voor lichamelijke ongevallen bij deelname aan dagactiviteiten (niet geldig voor meerdaagse activiteiten)
 • Participatie aan de werkgroepen en het provinciaal overleg: intervisie en ontmoeting met collega’s uit andere settings. Kernthema’s zijn: sport, beweging, activering, sportieve vrijetijdsbesteding, lokaal sportnetwerk, inclusie, sensibilisering, …
 • Begeleiding van de eventuele opstart van een sportclub die wil aansluiten bij Psylos door een medewerker van team

Geïnteresseerd?