Filip Meirhaeghe, peter van Parantee-Psylos

In voormalig wereldkampioen mountainbike Filip Meirhaeghe vond Psylos in 2011 een waardig peter. Filip overwon zelf een depressie en zet zich sindsdien in voor het bespreekbaar maken van psychische problemen.

Sinds dan ondersteunt hij de federatie in diverse acties en draagt hij een positieve boodschap uit: "sporten voor en met mensen met een psychische beperking: zo anders hoeft het niet te zijn".

Ook na de fusie in 2017 toonde Filip zich bereid zich verder in te zetten voor onze doelgroep.

Filip in actie én aan het woord tijdens De Finale in Mechelen december 2016

Filip op Move It! XL 2017 in Mechelen: