Over Psylos

Psylos is een erkende recreatieve Vlaamse sportfederatie en overkoepelt en ondersteunt sportclubs voor mensen met een psychische beperking. Via de aangesloten clubs wil Psylos mensen met een psychische aandoening in beweging zetten op een duurzame manier, waar nodig in het exclusieve kader van de Psylosclub, waar mogelijk geïntegreerd in het reguliere sportaanbod.

Onze kerntaken

  • Een kwalitatief sportaanbod op maat van sporters met een psychische beperking. Dit doen we zowel via de aangesloten clubs als via een gevarieerde activiteitenkalender en kant-en-klare beweegpakketten waarop clubs kunnen intekenen.
  • Een clubondersteuning op maat, vraaggestuurd en pro-actief. Deze is gericht op een kwalitatieve clubwerking en een goede samenwerking met lokale sportactoren in functie van samenwerking en integratie. De clubondersteuner begeleid de clubs in functie van de noden.
  • Via een opleidingsaanbod op maat wil Psylos het clubkader naar een kwalitatieve begeleiding van onze sporters. Naast algemene sporttechnische en bestuurlijke onderwerpen, komen ook specifieke thema’s aan bod gelinkt aan specifieke noden van de doelgroep. 
  • Psylos richt haar pijlen ook op de brede sportsector. Via diverse acties probeert Psylos reguliere sportactoren te informeren en sensibiliseren rond de sportieve mogelijkheden van onze sporters. Samen gaan we voor een toegankelijk sportaanbod.

Psylos zet iets in beweging (filmpje van 5' waarin Filip Meirhaeghe vertelt waarom hij peter van Psylos is)

Publicaties