Organisatie sportevenement

Psylos ontwikkelde een draaiboek ‘organisatie van een sportevenement’. Hierin staat beschreven wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van een sportevenement. Het gebruik van dit draaiboek zorgt ervoor dat je geen stappen overslaat en dat het georganiseerde evenement een afgewerkt kwalitatief evenement wordt.

Duidelijke afspraken, goede informatie en een degelijk gestructureerde communicatie tussen de verschillende partners zijn van groot belang bij de organisatie van een sportevenement. In het draaiboek dienen zowel de voorbereidende fase als de handelingen en gedragingen die van elke participant afzonderlijk worden verwacht tijdens het evenement kort en overzichtelijk vermeld te worden. Zo kan men op elk moment terugvallen op de gemaakte afspraken; zowel door de organisator zelf als door de medewerkers en partners. Een goede organisatie staat of valt met een degelijke voorbereiding.

Vraag het draaiboek 'organisatie sportevenement' aan.

Psylos volgt graag mee de organisatie van het evenement op, probeert de dag zelf aanwezig te zijn, kan helpen bij het opstellen en de verspreiding van de promotie.