Onze sporters

Personen met een psychische beperking zijn personen met een (langdurige) psychische aandoening die hen in wisselwerking met diverse drempels die hiermee gepaard gaan kan beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.

Een psychische aandoening duidt op stoornissen in de stemming, de waarneming en / of het denken. Een psychische beperking is niet het zelfde als een verstandelijke beperking. Vaak wordt ook gesproken over geestelijke gezondheidsproblemen. (Zie www.geestelijkgezondvlaanderen.be).

Binnen Parantee-Psylos vzw hebben we ook sportclubs met een link naar de geestelijke gezondheidszorg die zich dus in de eerste plaats richten naar mensen met een psychische beperking. Parantee-Psylos en de clubs bieden een aanbod op maat van haar leden dat in de eerste plaats gericht is op de mogelijkheden van elk individu.

 
Wist je dat?

Eén op vier mensen krijgt vroeg of laat af te rekenen met min of meer ernstige psychische problemen. Die gaan soms vanzelf weer over maar ze kunnen ook heel lang aanslepen. Over de periode van een jaar kampen ongeveer 700.000 mensen met een psychisch probleem. Dat komt bijna overeen met de totale bevolking van de twee grootste Vlaamse steden, Antwerpen en Gent, samen. (Bron: Geestelijk Gezond Vlaanderen)

Over psychische kwetsbaarheid

Over sport en beweging & psychische aandoening