Geestig Gezond Sporten

Op naar toegankelijke sportclubs voor kinderen en jongeren met psychische problemen

Geestig Gezond Sporten is een initiatief van CGG PassAnt vzw, Sporta-federatie vzw, Parantee-Psylos vzw en G-Sport Vlaanderen en is één van de projecten die financiële steun krijgt van het Rode Neuzen Fonds.

Geestig Gezond Sporten wil binnen sportclubs aandacht vragen voor kinderen en jongeren met psychische problemen. Dit willen we doen door een contactpunt te organiseren, een Charter en Kwaliteitslabel "Ook wij sporten geestig gezond" te ontwikkelen, verspreiden (sensibiliseren) én vorming aan te bieden. Clubs kunnen door dit label erkend worden voor hun inzet op vlak van psycho-sociaal welzijn.

Het project loopt tot eind april 2018 en wordt opgebouwd rond 4 pijlers:

  1. Ontwikkelen van het Charter en Kwaliteitslabel ‘Wij sporten Geestig Gezond’
  2. Ontwikkelen van vormingsmateriaal en geven van opleidingen/cursussen
  3. het realiseren van een sensibiliseringscampagne
  4. het opstarten van een contactpunt