Fusie met Parantee

Op 1 januari 2017 trad, als gevolg van het nieuwe decreet voor de georganiseerde sportsector, de fusie tussen Psylos en Parantee officieel in werking.

Psylos en Parantee zijn ervan overtuigd dat zij door de krachten te bundelen hun leden in de toekomst nog beter kunnen begeleiden. De federaties streven naar een samenwerking waar alle sporters – ongeacht hun beperking, leeftijd en niveau – bij winnen.

Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle personen met een beperking volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen. De komende beleidsperiode worden we een goed draaiende G-sportfederatie waarmee alle belanghebbenden zich verbonden voelen. En daar heeft iedereen alle vertrouwen in: Parantee en Psylos zullen elkaar versterken in de fusiefederatie.

Maar hoe verliep deze fusie nu juist? Hieronder vind je een chronologisch overzicht van enkele belangrijke mijlpalen in het Parantee-Psylos verhaal...

Wanneer? Wat?
13/10/2015    

Teamleden Psylos en Parantee ontmoeten elkaar voor het eerst:

Wie is wie en wie doet wat?

14/10/2015
Bestuursleden Psylos en Parantee onmoeten elkaar en geven een principieel akkoord om samen verder te gaan
 
07/03/2016
Bestuur Psylos en Parantee leggen laatste hand aan het fusievoorstel
 
20/05/2016

Hoera! Psylos en Parantee ondertekenen het fusievoorstel!

24/06/2016

De teamleden van Psylos en Parantee leren elkaar beter kennen tijdens een gezamelijke teamdag

21/10/2016
Clubs aangesloten bij beide federaties worden gevraagd het fusievoorstel goed te keuren tijdens een Bijzondere Algemene Vergadering
 
15/12/2016
Op de Finale van Psylos sluit Psylos een hoofdstuk af samen met haar clubs, sponsors, partners en vrijwilligers. Het startschot wordt gegeven van een vervolgverhaal bij Parantee-Psylos vzw ...
 
01/01/2017
Parantee-Psylos vzw uit de startblokken!