FUNdamentals: project laagdrempelig sporten

Parantee-Psylos lanceert de ‘FUNdamentals’, een nieuw project dat focust op laagdrempelig sporten. Onze G-sportfederatie wil voor personen met een beperking de drempel tot sporten en tot de sportclub verlagen. Een FUNcoach en een netwerkFUNcoach zullen die drempels in kaart brengen en personen met een beperking toeleiden naar sport(clubs).

Voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid of jongeren die opgroeien bij ouders met een psychische kwetsbaarheid biedt dit project ook een kans tot laagdrempelig sporten. Amper 1,5% van de leden met een psychische kwetsbaarheid is jonger dan 18 jaar. Door de aanstelling van de netwerkFUNcoach willen we lokale sportnetwerken ontwikkelen rond de jonge personen met een psychische kwetsbaarheid. We verlagen daarmee opnieuw de drempels, laten hen sporten en bouwen samen met hen aan het laagdrempelig sportaanbod.

• Je kan onze netwerkFUNcoach Tom Van Aken bereiken via tom.vanaken@parantee-psylos.be

Met de aanstelling van een FUNcoach zetten we een nieuwe stap in ons toeleidingstraject voor sporters met een handicap. De FUNcoach biedt namelijk een traject op maat van elke nieuwe sporter met een handicap. Hij is het verlengstuk van het secretariaat in het veld en wordt partner van alle andere toeleiders (revalidatiecentra, scholen, sportactoren…) en onze G-sportclubs. Zo willen we meer potentiële G-sporters bereiken. Vervolgens zullen we hun drempels en knelpunten op weg naar de sportclub in kaart brengen, zodat we die in een tweede fase samen met de sporters kunnen wegwerken.


• Je kan onze FUNcoach Steven Van De Velde bereiken via steven.vandevelde@parantee-psylos.be

Het project geniet de ondersteuning van Sport Vlaanderen.