Club bestuur

Binnen de clubtrajectbegeleiding focust de clubondersteuner vooral op de interne sportclubwerking en haar integratie in en samenwerking met het reguliere sportcircuit. Met behulp van de Checklist - een clubbegeleidingskader op maat -, verschillende tools en externe partners gaan we op zoek naar het individuele traject waarmee de sportclub ondersteund wil en kan worden.

Elke club is anders en heeft andere vragen en noden waardoor het 'wat en hoe' van elk traject anders is.

We benaderen de sportclub vanuit 4 hoeken die wij noodzakelijk vinden om te groeien naar de sportclub van morgen.

  1. Sportclubprofiel: Hoe kan het draagvlak binnen de sportclub vergroot worden? Heeft de club een clubreglement? Wie is de secretaris en wat zijn zijn/haar taken? …
  2. Budget: Welke lidgeldformule hanteert de club? Hoe vullen we de gemeentelijke subsidieaanvraag in? …
  3. Integratie: Is de sportclub gekend binnen de gemeente? Weet de sportdienst dat de club bestaat? Werkt de sportclub samen met reguliere sportclubs? …
  4. Sportaanbod: Wat biedt de club nu aan? Bestaat er een overzichtelijk weekschema? Hoe kan dit uitgebreid worden? ...