Beeldvorming

Eén op vier mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met een geestelijk gezondheidsprobleem. Als je eens goed rondom je kijkt, ken jij vast ook iemand die aan een psychische aandoening lijdt. Nochtans is praten over geestelijke gezondheidsproblemen nog steeds een groot taboe en zijn er in de maatschappij nog heel wat drempels om zich meer open te stellen voor mensen met een psychische aandoening. Onbekend is ook onbemind, een correct beeld en duidelijke informatie kan heel wat deuren – ook die van sportclubs - openen.

Parantee-Psylos informeert en sensibiliseert de reguliere sportsector op alle mogelijke manieren rond de sportieve mogelijkheden van sporters met een psychische beperking. Via drempelverlagende acties die een correct beeld schetsen van deze sporters wil Parantee-Psylos het lokale sportnetwerk inspireren en vooral ook activeren. Een open geest en een toegankelijk aanbod voor mensen met een psychische beperking, daar gaan we voor!

  • Filip Meirhaeghe doorbreekt het taboe en legt uit dat sport voor personen met een psychische beperking niet zo anders hoeft te zijn
  • Locomotions, niet zo maar een fotoreportage over mensen in beweging
  • Geestig Gezond Sporten, een project van CGG PassAnt, i.s.m. Parantee-Psylos

Wil je je een goed beeld vormen over geestelijke gezondheidsproblemen? Surf dan ook eens naar