Andere

DÄ“mos biedt een forum aan creatievelingen, academici en beleidsmakers. Samen met haar partners bouwt ze de werking uit om de verdieping en vernieuwing van participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport te realiseren.
 

Horizont vzw is een sociale organisatie die strijdt tegen sociale uitsluiting. Hiertoe stelt zij zich tot opdracht zinvolle vrijetijdsbesteding - in de ruime betekenis van het woord - toegankelijk te maken voor diegene in de samenleving die hiervan  uitgesloten worden.

 

De Verenigde Verenigingen is de spreekbuis van het middenveld. Dit samenwerkingsverband werkt aan een verenigingsvriendelijk klimaat door verenigingen met raad en daad te ondersteunen, het beleid te beïnvloeden en verenigingen bij het grote publiek en doelgroepen te promoten.

 

Het Steunpunt Vakantieparticipatie heeft een vakantieaanbod gaande van daguitstappen tot georganiseerde vakanties voor mensen met een laag inkomen.

 

 

 

Het Infopunt Toegankelijk Reizen is een dienst van Toerisme Vlaanderen, gegroeid uit een samenwerking met verschillende organisaties en diensten van en voor mensen met een handicap. Opdracht van het Infopunt is de ontbrekende informatie over reizen met een handicap aanvullen.

 

 

De Directie-generaal Personen met een handicap is hoofdzakelijk belast met de toekenning van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (volwassenen) na een medisch onderzoek en een onderzoek van de inkomsten. Ze levert ook attesten af zodat de personen die medisch erkend worden als personen met een handicap hun rechten kunnen laten gelden op fiscale en sociale maatregelen.

 

 

Podium is een initiatief van de Vlaamse overheid en wil cultuurspreiding bevorderen via een selectiebank van programma’s van diverse gezelschappen en artiesten. Erkende organisatoren kunnen een aanvraag indienen voor een financiële tussenkomst bij het boeken van een programma uit het aanbod van Podium.

 

Indien u activiteiten organiseert waar opgenomen muziek weergegeven wordt, dan is de Billijke Vergoeding verschuldigd. Dit is een wettelijke verplichting. Op de website kunt u de tarieven raadplegen en de nodige aangifteformulieren downloaden.

 

De Minder Mobielen Centrales (MMC's) werden opgericht om mensen met verplaatsingsproblemen en een beperkt inkomen toch de nodige transportmogelijkheden te bieden.

 

Het SOCIALware project draagt bij om vzw's met een sociale doelstelling te helpen efficiënter te functioneren door ze toegang te verlenen aan donatie programma’s voor de meest gevraagde informaticaproducten.