600 sportievelingen op Move it! XL

Parantee-Psylos vzw organiseerde met Move it! XL de grootste recreatieve sportdag voor personen met een psychische kwetsbaarheid in Vlaanderen. Ongeveer 600 sportievelingen uit heel Vlaanderen kwamen samen met hun begeleiding in het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker waar zij konden proeven van een zeer uitgebreid sportaanbod.

Tijdens Move it! XL konden deelnemers kiezen uit niet minder dan 25 activiteiten gaande van avonturenparcours tot zuiders dansen. Alle activiteiten werden begeleid door gediplomeerde lesgevers die garant stonden voor kwaliteit en veiligheid.

Ook zorgden tal van vrijwilligers er mee voor dat het evenement vlot verliep. Zo was er onder andere de mountainbiketocht begeleid door ex-wereldkampioen en olympisch zilveren medaillewinnaar Filip Meirhaeghe. Hij is bovendien ook peter van Parantee-Psylos. De sportdag kon plaats vinden met ondersteuning van het Autonoom Provinciebedrijf Sport van de provincie Antwerpen, het G-sportfonds, Stad Mechelen en Sport Vlaanderen.

Op naar een gezonde levensstijl voor iedereen!

Cliënten binnen de geestelijke gezondheidszorg hebben vaak een inactieve levensstijl omwille van verschillende factoren: symptomen ziektebeeld, beperkte motivatie tot sporten, overgewicht ten gevolge van medicatiegebruik, financiële drempels, …

Parantee-Psylos vzw wil onder andere zoveel mogelijk mensen met een psychische aandoening aanzetten tot meer beweging en een duurzame sportparticipatie. Tijdens Move it! XL krijgen de deelnemers de kans om te proeven van een brede waaier aan sporten.

“Er wordt voldoende variatie in het programma voorzien, waardoor iedereen op eigen niveau en naar eigen interesse kan sporten of bewegen. Met de verschillende initiaties wil Parantee-Psylos de interesse in sport bij alle deelnemers aanwakkeren. Move it! XL kan dan ook een eerste stap zijn richting duurzame sportbeoefening en een gezonde(re) levensstijl”, aldus Myriam Bergmans, coördinator dienst vrije tijd, sport en vrijwilligerswerk in het OPZ Geel en ondervoorzitter van Parantee-Psylos.

Parantee-Psylos kiest ervoor om haar activiteiten zoveel mogelijk ‘buiten de muren van de zorginstelling’ te organiseren. De deelnemers worden als volwaardige sporters benaderd, en niet als ‘cliënten van de geestelijke gezondheidszorg’. Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker is een uitstekende locatie, met kwaliteitsvolle indoor en outdoor sportaccommodatie in een groene omgeving. 

Bekijk het foto-album